Books by : Akihiro Ogawa

The Failure of Civil Society?: The Third Sector and the State in Contemporary Japan

Book Title: The Failure of Civil Society?: The Third Sector and the State in Contemporary Japan

File Name: the-failure-of-civil-society-the-third-sector-and-the-state-in-contemporary-japan.pdf

Total Pages: 288

Publisher: State University of New York Press

ISBN: 0791493962

Routledge Handbook of Civil Society in Asia (Routledge Handbooks)

Book Title: Routledge Handbook of Civil Society in Asia (Routledge Handbooks)

File Name: routledge-handbook-of-civil-society-in-asia-routledge-handbooks.pdf

Total Pages: 576

Publisher: Routledge

ISBN: 1138655953

Lifelong Learning in Neoliberal Japan: Risk, Community, and Knowledge

Book Title: Lifelong Learning in Neoliberal Japan: Risk, Community, and Knowledge

File Name: lifelong-learning-in-neoliberal-japan-risk-community-and-knowledge.pdf

Total Pages: 254

Publisher: State University of New York Press

ISBN: 1438457863

Yoku wakaru shogaigaku.

Book Title: Yoku wakaru shogaigaku.

File Name: yoku-wakaru-shogaigaku.pdf

Total Pages: 254

Publisher: Mineruvashobo.

ISBN: 4623067947

Sannodaishiki kinosuru seika shugi jinji jissen gaido : Soshiki kokengata jinji shisutemu no kochiku to un'yo pointo

Book Title: Sannodaishiki kinosuru seika shugi jinji jissen gaido : Soshiki kokengata jinji shisutemu no kochiku to un'yo pointo

File Name: sannodaishiki-kinosuru-seika-shugi-jinji-jissen-gaido-soshiki-kokengata-jinji-shisutemu-no-kochiku-to-unyo-pointo.pdf

Total Pages: 254

Publisher: ToÌ"kyoÌ" : SangyoÌ" NoÌ"ritsu Daigaku Shuppanbu, 2005.

ISBN: 4382055520

Shokuhin no kaimen seigyo gijutsu to oyo : Kaihatsu genba to kenkyu saizensen o tsunagu

Book Title: Shokuhin no kaimen seigyo gijutsu to oyo : Kaihatsu genba to kenkyu saizensen o tsunagu

File Name: shokuhin-no-kaimen-seigyo-gijutsu-to-oyo-kaihatsu-genba-to-kenkyu-saizensen-o-tsunagu.pdf

Total Pages: 254

Publisher: ToÌ"kyoÌ" : ShiÌ"emushiÌ"shuppan, 2011.

ISBN: 4781304044

[(The Failure of Civil Society? )] [Author: Akihiro Ogawa] [Jan-2010]

Book Title: [(The Failure of Civil Society? )] [Author: Akihiro Ogawa] [Jan-2010]

File Name: .pdf

Total Pages: 254

Publisher: State University of New York Press

ISBN: 4781304044

The Failure of Civil Society? by Akihiro Ogawa (2009-03-05)

Book Title: The Failure of Civil Society? by Akihiro Ogawa (2009-03-05)

File Name: the-failure-of-civil-society-by-akihiro-ogawa-2009-03-05.pdf

Total Pages: 254

Publisher: State University of New York Press

ISBN: 4781304044

Shogai no aru hito no shien keikaku : Nozomu kurashi o jitsugen suru kobetsu shien keikaku no sakusei to un'yo.

Book Title: Shogai no aru hito no shien keikaku : Nozomu kurashi o jitsugen suru kobetsu shien keikaku no sakusei to un'yo.

File Name: shogai-no-aru-hito-no-shien-keikaku-nozomu-kurashi-o-jitsugen-suru-kobetsu-shien-keikaku-no-sakusei-to-unyo.pdf

Total Pages: 254

Publisher: Chuohokishuppan.

ISBN: 4805850965